BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Decewicz Agnieszka
Title
Podwyżki stóp przesunięte w czasie : Rynek skarbowych papierów wartościowych
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2007, nr 1, s. 86-88
Keyword
Papiery wartościowe, Rynek papierów skarbowych, Obligacje skarbowe, Inflacja, Stopa procentowa, Inwestycje kapitałowe obce
Securities, Treasury securities market, Treasury bond, Inflation, Interest rate, Foreign equity investments
Company
Rada Polityki Pieniężnej
Abstract
Pomimo przyśpieszenia gospodarczego, w gospodarce Polski nie widać zwiększonej presji inflacyjnej. Członkowie RPP sugerują, iż póki co nie zachodzi konieczność podwyżki stóp procentowych. Dlatego też obecny poziom rentowoności jest atrakcyjny dla transakcji zabezpieczających przed wzrostem stóp procentowych. Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępny harmonogram emisji obligacji skarbowych. W 2007 r. odbędzie się 29 aukcji standardowych w porównaniu z 32 aukcjami, które odbyły się w 2006 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu