BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarant Szymon
Title
Smak jako podstawowe kryterium przy ocenie produktów spożywczych przez konsumentów
Taste as a Main Criterion of Food Products in Consumers' Evaluation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 8, s. 267-270, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Konsumpcja żywności, Konsumencka wartość produktu, Konsumencka ocena jakości, Decyzje konsumenckie
Food consumption, Consumer value products, Consumers' quality assessment, Consumer decision
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił znaczenie smaku jako czynnika decydującego o wyborze produktów spożywczych przez konsumenta. Ocenę tę przedstawił w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych podczas targów Polagra Food w latach 2002-2004. W 2002 roku badania dotyczyły wyłącznie produktów mleczarskich, a w 2003 i 2004 roku obejmowały produkty z takich branż, jak: mleczarska, mięsna, owocowo-warzywna i cukiernicza.

A lot of researches show that among all factors influencing on purchaser decision on choice of brands of food products, the most important are sensory features. And the most important of all this features are taste of products. This fact is confirmed by present research in with consumers was evaluating meaning of following sensory features: smell, color, consistency and taste of products. Taste is very important in evaluation of product quality in the case of all tested food products. Taste is specially respected by young people, better educated and with relatively high incomes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Mikuta B. 2003: Polski konsument Żywności. [W:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego. Wyd. SGGW Warszawa.
  2. Praca zbiorowa (red. K. Mazurek-Łopacińska). 1999: Wyd. AE we Wrocławiu.
  3. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rubelius W. 1998: Marketing. Dom Wydawniczy ABC.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu