BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Draniewicz Bartosz
Title
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dostosowanie prawa polskiego do wymogów unijnych
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 1, s. 6-11, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Prawo WE, Dyrektywy WE, Zarządzanie administracyjne
Environmental protection, European Community law, EC directives, Administrative management
Abstract
Zdaniem autora, w ramach wprowadzanych zmian bez wątpienia jedną z najważniejszych jest uproszczenie (deregulacja) postępowań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Było ono do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej elementem postępowania zmierzającego do uzyskania "decyzji inwestycyjnej". Obecnie postępowanie w sprawach oceny oddziaływania na środowisko będzie miało charakter autonomiczny, tzn. wyodrębniony z głównego postępowania administracyjnego. Będzie się ono kończyło wydaniem decyzji nazywanej przez ustawodawcę "decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach". Jednocześnie ustawa nowelizująca wprowadza modyfikacje stosowania ocen oddziaływania na środowisko.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Florkiewicz, Procedura oceny oddziaływania na środowisko w świetle nowych przepisów prawnych [w:] "Problemy Ocen Środowiskowych" nr 2/2005, s. 13.
  2. J. Jendrośka, Nowe wymagania odnośnie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w świetle wymagań Unii Europejskiej [w:] "Problemy Ocen Środowiskowych" nr 2/2005, s. 22-25.
  3. J. Jendrośka, M. Bar, Nowa regulacja prawna ocen środowiskowych [w:] "Problemy Ocen Środowiskowych" nr 2/2005, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu