BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipniewicz Rafał
Title
Unikanie opodatkowania poprzez konstrukcję Controlled Foreign Company a swoboda przedsiębiorczości w kontekście wyroku Trybunału w sprawie Cadbury Schweppes
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 1, s. 12-18, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Unikanie opodatkowania, Bariery przedsiębiorczości, Swoboda przepływu osób prawnych w UE, Podatki, Spółki
Tax avoidance, Barriers to entrepreneurship, Freedom of movement within the EU, Taxes, Companies
Abstract
Autor pisze, że podstawowym celem regulacji odnoszących się do Controlled Foreign Company jest zapobieganie zmniejszaniu wpływów podatkowych w państwie, w którym siedzibę ma spółka kontrolująca, poprzez eliminowanie różnic w opodatkowaniu dochodu uzyskanego lub otrzymanego przez CFC . W większości krajów, które wprowadziły do swoich regulacji reżim CFC, kontrolowana spółka zagraniczna traktowana jest jako odrębnie opodatkowana jednostka z siedzibą w innej jurysdykcji podatkowej niż spółka kontrolująca i nie jest podmiotem bezpośrednio opodatkowanym w państwie siedziby spółki kontrolowanej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Andersson, CFC rules and double tax treaties. The OECD and UN model tax conventions, "Jönköping International Business School Paper", August 2006, s. 11.
  2. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej , Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2005, s. 55.
  3. F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie , Warszawa-Wrocław 1999, s. 334.
  4. R. Fontana, The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union - Part 1 , "European Taxation", June 2006, s. 260.
  5. R. Fontana, The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union - Part II , "European Taxation", July 2006, s. 324.
  6. P. Karwat, Obejście prawa podatkowego , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 36.
  7. Z. J. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 513.
  8. J. Schönfeld, The Cadbury Schweppes Case: Are the Days of the United Kingdom's CFC Legislation Numbered?, "European Taxation", October 2004, s. 443.
  9. N. Vinther, E. Werlauff, Tax Motives Are Legal Motives - The Borderline between the Use and Abuse of the Freedom of Establishment with Reference to the Cadbury Schweppes Case, "European Taxation", August 2006, s. 386.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu