BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Voejkov Mikhail
Title
Rosja - zarządzanie stosunkami pracy: problemy i tendencje
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2002, nr 1, s. 55-68
Keyword
Przedsiębiorstwo, Stosunek pracy, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Zarządzanie pracą, Warunki życia ludności
Enterprises, Legal employment relation, Social and economic conditions, Labour management, People's living conditions
Country
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Artykuł omawia tendencje zmian w dziedzinie stosunków pracy w rosyjskich przedsiębiorstwach na tle ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Rosji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu