BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florczak Waldemar, Welfe Władysław
Title
Ożywienie trwa
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2006, nr 10, s. 5-8
Keyword
Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Sytuacja gospodarcza, Wzrost gospodarczy
Economic and social phenomenon forecasting, Economic situation, Economic growth
Note
Zawiera: tabele (tempo wzrostu gospodarki polskiej w latach 2005-2011: popyt finalny, produkcja potencjalna, płace i ceny) i wykresy (saldo budżetu państwa i bezrobocie)
Abstract
Raport specjalny przedstawia średniookresową prognozę rozwoju gospodarczego dla Polski. Jego autorzy przewidują, że po roku 2006 polska gospodarka powróci na trajektorię 5-procentowego wzrostu i przestrzegają, że z biegiem czasu tempo będzie jednak nieznacznie maleć, osiągając około 4% w roku 2011. Motorem napędowym gospodarki staną się - obok eksportu - inwestycje. Za główne zadanie średniookresowej polityki makroekonomicznej autorzy uważają podtrzymanie zarysowującego się ożywienia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu