BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Łukasz, Kawski Michał
Title
Nowoczesne metody oceny efektywności działalności kredytowej - modele RAPM
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 13-16, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Optymalizacja ryzyka, Modele RAPM, Ryzyko kredytowe
Risk management, Risk optimalization, RAMP models (Risk Adjusted Pricing Models), Credit risk
Abstract
Wskazano potrzebę zastosowania modeli RAPM (Risk Adjusted Pricing Models). Zwrócono uwagę, że dotychczas wykorzystywane metody pomiaru efektywności działalności kredytowej w polskich bankach w wielu wypadkach stanowiły systemy jednokryterialne. W większości przypadków w ocenie efektywności służb kredytowych nie było brane pod uwagę kryterium ryzyka w połączeniu z generowanym zyskiem. Przybliżono najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty implementacji modeli RAPM.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu