BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Łukasz
Title
Ewolucja paradygmatu zarządzania ryzykiem kredytowym
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 7-10
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Optymalizacja ryzyka, Metody portfelowe, Ryzyko kredytowe
Risk management, Risk optimalization, Portfolio methods, Credit risk
Abstract
Prześledzono najważniejsze zmiany zachodzące w paradygmacie zarządzania ryzykiem kredytowym, a więc: wzrost roli obiektywnych miar ryzyka, segmentacja portfeli kredytowych w oparciu o ryzyko, a nie o wielkość zaangażowania, pomiar dochodowości skorygowanej o ryzyko, aktywne zarządzanie portfelem kredytowym. Zaprezentowano przykładowe zmiany organizacyjne w bankach będące wynikiem ewolucji procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu