BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krysiak Zbigniew
Title
Wycena wartości firmy jako narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 20-26
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Ocena zdolności kredytowej, Optymalizacja ryzyka, Ryzyko kredytowe
Risk management, Enterprise valuation, Business valuation method, Credit rating, Risk optimalization, Credit risk
Abstract
Zwrócono uwagę, że ocena zdolności kredytowej firmy musi być ściśle powiązana z efektami płynącymi z realizowanej inwestycji. Przedstawiono wstępne uwagi dotyczące wykorzystywania wyceny przedsiębiorstw do oceny ich zdolności i wiarygodności kredytowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu