BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatkowski Łukasz
Title
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem marży rafineryjnej
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 46-50
Keyword
Produkcja paliw, Produkcja ropy naftowej, Przemysł petrochemiczny, Ceny ropy naftowej, Marża handlowa, Sektor naftowy, Zarządzanie ryzykiem
Fuel production, Oil production, Petrochemical industry, Oil prices, Trade margin, Oil sector, Risk management
Abstract
Przedstawiono problem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach branży rafineryjnej. Podkreślono, że istotą tego zagadnienia nie jest zarządzanie ceną surowca, lecz dużo bardziej od niej zmienną marżą rafineryjną. Omówiono zagadnienie marży rzeczywistej oraz standaryzowanej. Zwrócono uwagę na konieczność zmiany sposobu ustalania cen na rynku krajowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu