BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grobelny Grzegorz B.
Title
Zabezpieczanie przepływów pieniężnych (cash flow hedge)
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 112-116, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przepływy pieniężne, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Instrumenty finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Cash flows, Accounting in enterprise, Financial instruments, International Accounting Standards (IAS)
Abstract
W artykule podjęto próbę prezentacji przyjętych regulacji dotyczących ujmowania zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych. Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nowy standard MSR 39 - Instrumenty finansowe: Uznawanie i Wycena.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu