BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Krzysztof, Wiśniewski Robert, Zawadzki Piotr
Title
Nowa norma nadzorcza dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 61-66
Keyword
Ryzyko walutowe, Bankowość, Nadzór bankowy
Currency risk, Banking, Bank supervision
Company
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB)
Abstract
W artykule zaprezentowano szczegóły regulacji poświęconej zagadnieniu ryzyka walutowego w działalności banków. Regulacja ta została uchwalona przez Komisję Nadzoru Bankowego w dniu 8 listopada 2000 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu