BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Synowiec Ewa
Title
Tymczasowe zamykanie negocjacji z państwami kandydującymi do UE - stan na koniec 2000 roku
Source
Wspólnoty Europejskie, 2001, nr 2 (114), s. 15-17
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Economic and political integration of Europe
Company
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Zaprezentowano stan negocjacji biorąc pod uwagę liczbę tymczasowo zamkniętych rozdziałów negocjacyjnych dla dwóch grup państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej, luksemburskiej i helsińskiej (ich nazywy pochodzą od miast, w których odbył się szczyt Rady Europejskiej, podczas którego Rada podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji z daną grupą krajów). Zaprezentowano również plan otwarcia i realizacji kolejnych negocjacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu