BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotarska Dorota
Title
Celów monitorowanie : Proces motywowania poprzez wyznaczanie celów (2)
Source
Personel i Zarządzanie, 2001, nr 6, s. 18-19
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przez cele, Motywowanie pracowników, Motywacja do pracy
Human Resources Management (HRM), Management by objectives, Motivating employees, Work motivation
Abstract
Kolejnym działaniem menedżerskim obok formułowania celów, co było tematem artykułu poprzedniego ("Celów uzgadnianie" Personel 5/2001), który jest ważny z punktu widzenia motywowania jest monitorowanie, czyli nieformalny proces śledzenia sposobu realizacji zadań czy też dążenia do wyznaczonych celów. Proces ten często przybiera formę luźnej rozmowy. W artykule przedstawiono przykład tak prowadzonej rozmowy monitorującej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu