BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliperski Marek
Title
Globalizacja w ubezpieczeniach
Source
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2001, nr 1-2, s. 11-14
Keyword
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Jednolity rynek ubezpieczeniowy, Globalizacja usług, Kraje rozwijające się
Insurances, Insurance market, Single market for insurance, Globalization of services, Developing countries
Abstract
Mamy do czynienia z ekstensywnym, ilościowym rozwojem firm ubezpieczeniowych w świecie, w dodatku na skalę międzynarodową. Na szczgólną uwagę zasługuje ekspansja wielkich ubezpieczycieli w krajach rozwijających się, gdzie udział globalnych firm ubezpieczeniowych sięga obecnie już ponad 40 procent rynku. W artykule omówiono czynniki warunkujące poziom globalizacji rynku ubezpieczeniowego w krajach rozwijających się, oraz przedstawiono korzyści i niebezpieczeństwa tego procesu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu