BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefanicki Robert
Title
Ochrona konsumenta w krajowym rynku ubezpieczeń w świetle niektórych zmian wprowadzonych do kodeksu cywilnego
Source
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2001, nr 1-2, s. 19-24
Keyword
Ubezpieczenia, Ochrona konsumenta, Integracja gospodarcza Polski z UE, Prawo WE, Produkt niebezpieczny
Insurances, Consumer protection, Poland's economic integration with the EU, European Community law, Dangerous product
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W wielu publikacjach prasowych ferowane są oceny, że ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przesądza o dostosowaniu polskiego prawa do standardów funkcjonujących w Unii Europejskiej. Jest to dużym uproszczeniem problemu unifikacji prawa, ale faktem jest, że zawarte w niniejszej ustawie regulacje dotyczące nieuczciwych praktyk w umowach zawieranych z konsumentami wychodzą naprzeciw wymaganiom, które zawierają przepisy prawa wspólnotowego, w tym Dyrektywa nr 13/93. Przystąpienie Polski do Wspólnot Europejskich jest dużą szansą dla krajowego konsumenta i innych uczestników rynku ze względu na wysokie obowiązujące tam standardy ochrony prawnej. Pojęcie konsumenta a kwestia ochrony ubezpieczających się w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego stały się tematem rozważań autora niniejszego artykułu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu