BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Barbara
Title
Ubezpieczenie odpowiedzialności w świetle nowych aktów prawnych
Source
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2001, nr 1-2, s. 28-31
Keyword
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Odpowiedzialność za wady produktów, Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Produkt niebezpieczny
Motor insurance, Product liability, Consumer protection, Consumer law, Dangerous product
Abstract
Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Zmiany prawne w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej wywołują skutki w sferze ubezpieczeń, w tym także w sferze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Do tych zmian przyczyniło się wejście w życie dwóch ustaw: ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.75, p.855) i ustawy o niektórych prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU.22, p.271).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu