BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Przemysław, Gniadek Sylwester
Title
Zmiany koncentracji na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 1995-1999
Source
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2001, nr 1-2, s. 37-44
Keyword
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Prawo ubezpieczeniowe
Insurances, Insurance market, Insurance law
Abstract
Przełomowym momentem dla rozwoju ubezpieczeń w Polsce był rok 1990, rok radykalnych zmian ustrojowych i gospodarczych. Ich wyrazem była m.in. ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 r., poddana nowelizacji w 1995 r. Ustawa miała doprowadzić do radykalnej przebudowy polskiego rynku ubezpieczeniowego, opartego dotychczas o monopol i pomóc w tworzeniu rzeczywistego, konkurencyjnego rynku ubezpieczeniowego. Wprowadziła ona podział zakładów ubezpieczeń na dwa działy - prowadzące działalność w dziale ubezpieczeń życiowych oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Zakłady ubezpieczeń zostały też zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej ze spółdzielczej bądź państwowej na spółkę akcyjną. Ustawa z 1990r. umożliwiła wchodzenie na rynek ubezpieczeniowy w Polsce nowym zakładom ubezpieczeń, które wprowadzając nowe produkty i podejmując walkę konkurencyjną, spowodowały demonopolizację rynku. W artykule przedstawiono analizę zmian koncentracji na polskim rynku ubezpieczeń w obu działach ubezpieczeniowych w latach 1995-1999.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu