BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnorowski Henryk
Title
Przemysł spirytusowy jako źródło dochodów budżetowych w latach 90-tych
Spirits Industry as a Source Revenue in the 1990's
Source
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 1999, nr 1, s. 21-32
Keyword
Podatki, Akcyza, Podatek akcyzowy, Dochody budżetowe, Przemysł spirytusowy, Materiały konferencyjne
Taxes, Excise duty, Excise tax, Budget revenue, Distilling industry, Conference materials
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano wpływy do budżetu państwa wynikające z obciążenia wyrobów alkoholowych podatkiem akcyzowym w latach 1993-1998. Przedstawiono konstrukcję podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe oraz wysokość stawek akcyzy i ich wpływ na wielkość sprzedaży. W konkluzji opowiedziano się za przekształceniami własnościowymi zapewniającymi umacnianie branży spirytusowej.

The author analyses the size of income and generated budget revenue coming from indirect taxation of spirits, which makes the spirit industry a strategic element of the national economy. The article presents a structure of spirits production excise tax, excise rates and its influence on scale of sale. In the conclusion, the author pointed out ownership transformations as a way of strengthening the spirits industry. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1506-4530
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu