BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska-Mitek Magdalena
Title
Logistyka zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych Odra SA
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2007, nr 1, s. 8-14
Keyword
Zarządzanie logistyczne, Zaopatrzenie materiałowe, Gospodarka materiałowa, Zakup, Koszty zaopatrzenia materiałowego, Łańcuch dostaw, Przemysł cukierniczy
Logistic management, Material supply, Material economy, Purchasing, Costs of supply material, Supply chain, Confectionery industry
Company
Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra SA
Abstract
Logistyka zaopatrzenia jest podsystemem logistycznym bezpośrednio związanym z rynkiem. Stanowi pomost pomiędzy logistyką dystrybucji dostawców a logistyką produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym (lub logistyką dystrybucji w firmie nieprodukcyjnej). Najważniejszym zadaniem logistyki zaopatrzenia jest zapewnienie sprawnego zasilania przedsiębiorstwa materiałami i półproduktami niezbędnymi do prowadzenia ciągłej i rytmicznej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem logistycznych kosztów dostaw. Artykuł powstał w oparciu o analizę zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych Odra SA.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu