BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryńska Elżbieta
Title
Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 9, s. 1-6
Keyword
Reforma systemu emerytalnego, System emerytalny, Emeryci, Emerytury, Aktywizacja rynku pracy, Aktywność zawodowa ludności, Zasiłki przedemerytalne, Świadczenia emerytalno-rentowe
Pension system reform, Pension schemes, Pensioners, Pensions, Labour market activation, Activity rate of population, Pre-retirement benefits, Pension benefits
Abstract
W artykule niniejszym skoncentrowano się na - dominującym w dotychczasowej praktyce - wąskim podejściu do wydłużania życia zawodowego Polaków, próbując usystematyzować rozwiązania podjęte i zaniechane. Według autorki nie istnieją zasadniczo przeszkody w kontynuowaniu pracy zawodowej po przekroczeniu wieku emerytalnego. Niestety działania na rzecz wydłużania życia zawodowego w Polsce cechuje swoista aberracja.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu