BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chłodnicka Halina
Title
Koszty upadłości w tradycyjnym rachunku kosztów - próba ich wyeksponowania
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 7-15, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Koszty w przedsiębiorstwie, Koszty, Upadłość przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Costs in companies, Costs, Enterprise bankruptcy, Cost accounting, Accounting in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
System informacyjny rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem zainteresowania są koszty ponoszone w jednostce. Najważniejszym zadaniem rachunku kosztów jest dostarczenie przekrojowych informacji o kosztach działalności jednostki. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania tymi kosztami ze strony różnych użytkowników, są one bowiem generowane w jednostkach gospodarczych jako skutek podejmowanych decyzji. Dążenie do ustalenia bezpośrednich przyczyn ponoszenia kosztów stanowi podstawową przesłankę rozwoju rachunku kosztów. Istota i zakres rachunku kosztów nie są w literaturze przedmiotu określane w sposób jednolity. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. [ 1 ] Chłodnicka H., Koszty upadłości – klasyfikacja, pomiar, prezentacja, [w:] IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2004, s. 18.
  2. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2001, s. 21.
  3. Nowak E., Rozwój rachunku kosztów w świetle doświadczeń ośrodka wrocławskiego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, numer specjalny, tom 13(69), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2003 r., s. 179.
  4. Szydełko A., Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 8/2000, s. 33.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu