BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajor Przemysław
Title
Ekonomiczny wymiar nowelizacji zasad rachunkowości zabezpieczeń
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 16-25, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość transakcji zabezpieczających, Rachunkowość, Prawo, Instrumenty finansowe, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Hedge accounting, Accounting, Law, Financial instruments, Accounting in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stosowanie instrumentów pochodnych może w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Istota ekonomiczna zabezpieczenia nie jest natomiast tożsama z zabezpieczeniem w rozumieniu regulacji rachunkowości. Niezależnie od przyjętego rozwiązania ewidencyjnego korzyści ekonomiczne są wymierne. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych umożliwiła polskim spółkom szerszy zakres stosowania przepisów hedge accounting. Rozszerzająca definicja zabezpieczenia wartości godziwej będzie prawdopodobnie stanowić źródło kontrowersji i problemów natury interpretacyjnej. Trzeba natomiast podkreślić zwiększone możliwości prezentowania swojej sytuacji finansowej w zależności od potrzeb spółki. Wybór rozwiązania jest zagadnieniem indywidualnym, należy jednak być świadomym istniejących alternatyw oraz implikacji ich adaptacji w określonych warunkach.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa, 1997.
  2. IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, IASB, December 2003.
  3. IAS 39 Implementation Guidance. Questions and Answers, IASB, July 2001.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, póz. 1674, z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 31, poz. 266).
  6. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694, z późn. zm.)
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu