BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela
Title
Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego
Financial Strategies in Relation to Operating Risk in Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 409-419, bibliografia 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Strategia finansowa, Strategia przedsiębiorstwa, Ryzyko gospodarcze
Enterprises financial management, Financial strategy, Corporation strategies, Economic exposure
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono pojęcie ryzyka operacyjnego, Zaprezentowano charakterystykę strategii przedsiębiorstwa w obszarza przychodów i kosztów produkcji oraz w zakresie kształtowania zmian kapitału obrotowego.

Risk in the activity of a company is linked with the risk situations and related decision problems. Operating risk plays a significant role in various risk situations. The company can make choices operating risk through offensive or defensive financial strategies. The article presents the sources of operating risk as well as conditions and consequences of decisions relating to sales revenue, production costs, working assets and sources of their financing. Operating risk is considered though the level of uncertainty and volatility of operating profit and future operating cash flows with particular attention being paid to risk profile characteristic of every company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Houston J.E., Podstawy zarządzania finansami, T. 2, PWE, Warszawa 2005.
  2. Budżetowanie kapitałowe, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
  3. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
  4. Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik, AE, Katowice 2004.
  5. Śnieżek E., Przepływy pieniężne ex post i ex ante, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  6. Wędzki D., Strategia płynności finansowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu