BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łosiewicz Ewa
Title
Zdolność kredytowa a ocena ratingowa jednostek samorządu terytorialnego
The Local Government's Credit Ability versus Rating Evaluation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 403-408, bibliografia 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Samorząd terytorialny, Polityka samorządu terytorialnego, Zdolność kredytowa, Rating
Local government, Local government policy, Credit capacity, Rating
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono problem oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego za pomocą metody ratingowej. Opisano istotę badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz metodykę oceny ratingowej tych jednostek.

This paper presents the local government's specificity as the banking clients and the problem of credit ability. The trends of local government's financial need show that it will be a bigger and more important client for commercial banks in the nearest futures. But decreasing rate of revenue points to rising credit risk of the local government. A good mark of economical position of local government is rating of the independent agency, but for a small institution it is too expansive. The proposition of internal rating of local government instead of credit ability evaluation prepared by banks is presented in the article. The banks should give less risky credits and the clients - local governments should get bigger credibility out of the bank for lower cost.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borodo A., Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny a banki, red. A. Borodo, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
  2. Gonet W., Ocena zdolności kredytowej samorządów, "Bank i Kredyt" lipiec 2004.
  3. Metodyka ratingu jednostek samorządowych, Fitch Ratings, 4 kwietnia 2002, http://www.fitchpol-ska.com.pl.
  4. Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, red. D. Korenik, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
  5. Skuza S., Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego. Ci. I, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
  6. Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, red. E. Denek, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
  7. http://www.szczecin.pl/finanse/rating/inne.htm.
  8. http://www.nbportal.pl.
  9. http://bip. city. poznan.pl/rating/system_ocen. html.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu