BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorupka Jerzy
Title
Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej środkami prawa karnego
The Fight Against Insurance Fraud by Means of Criminal Law
Source
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 1999, nr 1, s. 117-133
Keyword
Prawo karne, Działalność ubezpieczeniowa, Instytucje ubezpieczeniowe, Przestępstwa gospodarcze, Oszustwa ubezpieczeniowe, Zwalczanie przestępczości gospodarczej, Materiały konferencyjne
Criminal Law, Insurance activity, Insurance institute, Economic crimes, Insurance fraud, Fight against economic crime, Conference materials
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie, że środki prawa karnego materialnego, których zadaniem jest zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej, pomimo formalnej zgodności z zaleceniami Rady Europy, dotyczącymi zwalczania przestępczości gospodarczej, nie spełniają dostatecznie tej funkcji. Ochrona rynku ubezpieczeniowego na gruncie prawa karnego nie jest skuteczna. Zdaniem autora powodem takiego stanu rzeczy jest, przede wszystkim niewłaściwa konstrukcja przepisu art.298 par.1 Kodeksu karnego, określającego typ przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego. Autor wskazuje wadliwe elementy treści tego przepisu. W artykule omawia następujące kwestie: - stanowisko Rady Europy odnośnie zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej; - zakres ochrony karnej działalności ubezpieczeniowej; - zakres kryminalizacji na gruncie art.298 par.1 k.k.; - przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w świetle badań empirycznych; - zakres kryminalizacji przepisów karnych z ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

The Council of Europe is of opinion that fight against insurance fraud was expressed in the Council of Minister' prescriptions. A different problem is whether the rules of criminal law ensure full and efficient protection for the whole insurance market. According to the article 298$1 c.c. the insurance fraud is committed when a perpetrator purposely generates an incident in order to get the financial compensation guaranteed in the policy. The article protects the insurance companies against the clients' malicious acts of swindling the payment of damages. The article should be defined more accurately to become more explicit. The author of the paper discusses some problems such as of the Council of Europe's pinion that fight against insurance fraud, range of legal protection and insurance fraud in the light of empirical research. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1506-4530
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu