BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walkowska Wiesława, Błasiak Dominika
Title
W obliczu starości : Konferencja w Ustroniu
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 9, s. 38-40
Keyword
Wiek emerytalny, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, System emerytalny, Aktywność zawodowa ludności, Polityka społeczna, Konferencja naukowa
Retirement age, Elderly people, Ageing of the population, Pension schemes, Activity rate of population, Social policy, Scientific conference
Abstract
Międzynarodowa konferencja, która odbyła się w dniach 10-11 października 2006 r. w Ustroniu, realizowana była w ramach podprojektu "W obliczu starości", współfinansowanego ze środków UE. Podprojekt ów stanowi część projektu RFO "Regionalny Trójkąt Weimarski" i jest realizowany w ramach programu INTERREG IIIC. Na konferencji m.in. przedstawiono dane statystyczne dotyczące aktywności zawodowej osób powyżej 65 roku życia, zreferowano następstwa zmian jakie zachodzą w wyniku reformy systemów emerytalnych w Europie i polityki społecznej, itd.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu