BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczyk Marcin (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Dylematy konwersji pozycji bilansowych
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 126-134, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Konsolidacja, Dewizy, Produktywność pracy, Produktywność, Kurs walutowy
Consolidated financial statements, Consolidation, Devices, Labour productivity, Productivity, Exchange rates
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ponieważ falsyfikacja istniejących przepisów na gruncie empirii przynosi pozytywne rezultaty, należałoby stwierdzić, iż zaprezentowana metoda konwersji wartości dewizowych rekompensuje istniejące niedostatki teoretyczne. Z przeprowadzonych rozważań wynika, iż to właśnie produktywność pracy może być najważniejszym wyznacznikiem determinującym konwersję wartości bilansowych w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw, ponieważ kategoria kursu walutowego w brzmieniu proponowanym przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości przelicza prawidłowo jednostki pieniężne, które są jednostkami pracy. Ceny natomiast nie stanowią rezultatu jednostek pracy potrzebnych do wytworzenia danego dobra. Wręcz przeciwnie, o ich wysokości decyduje rynek. Dlatego m. in. występuje potrzeba wykreowania nowego algorytmu uwzględniającego produktywność pracy. Produktywność pracy może zatem posłużyć jako asumpt do wykreowania standardu dotyczącego translacji aktywów w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw. Kolejnym etapem zaprezentowanych badań będzie sformułowanie algorytmu umożliwiającego dokonywanie konwersji wartości dewizowych na podstawie relacji produktywności pracy.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dobija M., Dlaczego zloty się umocnił? „Master of Business Administration", nr 1/2003.
  2. Dobija M., Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship, Warsaw 2002.
  3. Dobija M., The Theory of Account Unit and Accounting for Labour, [w:] General Accounting Theory, edited by Dobija M., Cracow University of Economics 2003.
  4. Dobija M., Wagę, Money and Accounting Theoretical Relationships, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia", 2/2003.
  5. Financial Accounting Standards Board: Original Pronouncetnents 1998/99 Edition, John Wiley and Sons, 1998.
  6. International Accounting Standards Board (IASB: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
  7. [7] Jedrzejczyk M., Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych, Polish Accounting Conference Materials, Edited by B. Micherda, Chrzanów 2003.
  8. Meigs W.B., Meigs R.F., Financial Accounting, Fifth Edition, McGRAW-HILL, 1986.
  9. Pakko M., Pollard. P., For here or to go? Purchasing power parity and the Big Mac. Review Federal Reserve Bank of Saint Louis, vol. 78, 1996
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu