BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hare Paul
Title
Trade Policy During the Transition: Lessons from the 1990s
Source
The World Economy, 2001, vol. 24, nr 1, s. 483-511.
Keyword
Polityka handlowa, Handel zagraniczny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Trade policy, Foreign trade, Political and systemic transformations
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W artykule przedstawiono warianty polityki handlowej zastosowane w różnych krajach transformacji gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych. Przedstawiono uwarunkowania handlu towarami i usługami z krajami Unii Europejskiej - osobno dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, osobno dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, kwestie członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO), liberalizację rynku walutowego, kursu walutowego, inwestycje zagraniczne w regionie. Autor zamieszcza też swoją analizę przepływów handlowych opartą na statystykach handlu zagranicznego od roku 1989 lub 1991. W uwagach końcowych przedstawia własną koncepcję idealnej polityki handlowej, jaką przy danych ograniczeniach i trendach stosować powinny kraje transformacji gospodarczej.

The article reviews the trade policies pursued by transition economies during 1990s: trade in goods and services, foreign exchange market liberalisation, the exchange rate, foreign direct investment. Next the author presents a brief statistical overview of what actually happened in the region in regard to the direction, composition and scale of trade. Finally, in concluding remarks he sketches what ideal trade policies might look like under a variety of transition conditions and draws out relevant lessons from the 1990s experience of trade policy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
0378-5920
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu