BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkowski Tomasz
Title
Graficzne elementy planu w świetle prawa do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego : (wybrane zagadnienia)
Source
Samorząd Terytorialny, 2001, nr 9, s. 24-29
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo do informacji
Spatial development, Polish Act on Spatial Planning and Development, Right to Information (RTI)
Abstract
Prawo do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 61 Konstytucji o działalności organów władzy publicznej. Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostały zawarte w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Artykuł omawia tą ustawę ze szczególnym zwróceniem uwagi na rysunek, który jest integralną częścią planu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu