BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Aleksandra
Title
Nowelizacja prawa podatkowego a outsourcing i prawo pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 1, s. 24-26
Keyword
Prawo pracy, Prawo podatkowe, Outsourcing, Regulacje prawne, Formy zatrudnienia, Działalność gospodarcza
Labour law, Tax regulations, Outsourcing, Legal regulations, Employment forms, Business activity
Abstract
W literaturze przedmiotu coraz więcej miejsca poświęca się elastycznym formom zatrudnienia, w tym także zatrudnieniu cywilnoprawnemu. Swoistą karierę w praktyce zdobyło zatrudnienie dawnych pracowników jako przedsiębiorców w ramach outsourcingu. Ustawodawca przez zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmierza obecnie do ograniczenia tych możliwości, zmieniając definicję przedsiębiorcy. Zmiana ta w wielu przypadkach może spowodować utratę kwalifikacji działań przedsiębiorcy jako działań o tym właśnie charakterze. To z kolei spowoduje dalsze konsekwencje podatkowe i w zakresie ubezpieczeń społecznych zarówno dla zlecającego, jak i przyjmującego zlecenie. Outsourcing przestanie się zatem opłacać, gdyż zrodzi niepewność co do statusu zlecającego pracę, a także ją wykonującego. Szczegółowo kwestie te omawia autorka, wskazując co trzeba zrobić, by ustrzec się kwalifikacji prawnopracowniczej zadań, jakie wykonuje przedsiębiorca.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu