BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Ryszard
Title
Badanie poligraficzne (wariograficzne) w ochronie miejsc pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 1, s. 11-15
Keyword
Badania wariograficzne, Ochrona pracy, Etyka przedsiębiorstwa, Etyka pracy, Przestępstwa komputerowe, Przestępstwa gospodarcze
Polygraph tests, Work protection, Corporate ethics, Work ethics, Cybercrime, Economic crimes
Abstract
Badania poligraficzne są w Polsce dozwolone w sprawach karnych. Są one sporadycznie przeprowadzane również wobec pracowników na zlecenie pracodawców w przypadkach poważnych kradzieży i sabotażu. W prawie pracy i w prawie cywilnym nie ma zakazu stosowania takich badań. Autor, opisując w artykule sytuacje występujące w praktyce wskazuje, że kierownicy zakładów pracy decydują się na badanie poligraficzne w ostateczności w wypadku bezradności organów ścigania lub gdzy działania sprawców mogą spowodować ogromne straty dla firmy lub nawet zagrażają istnieniu przedsiębiorstwa. W materiale zawarto też etycznoprawne oceny badań wariograficznych w teorii i praktyce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu