BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzdek Kinga
Title
Zdolność patentowa ludzkich genów i substancji chemicznych w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 2, s. 26-40, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Patenty, Ochrona patentowa, Badania naukowe, Chemia organiczna
Patent, Patent protection, Scientific research, Organic chemistry
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autorka pisze, że udzielanie praw patentowych na wynalazki genetyczne, u podłoża których leżą ludzkie geny, odbierane jest często jako zgoda na „patenty na życie”. Patenty „na geny”, utożsamiane z przyznaniem praw wyłącznych na człowieka, napotykają ogólną niechęć, jako niosące ze sobą ryzyko degradacji człowieka do rangi „przedmiotu”, którym swobodnie mogą rządzić się reguły rynku. Wynikający stąd sprzeciw wobec patentów na ludzkie geny opiera się na przekonaniu, że prawo wyłączne na element ludzkiego ciała stanowi zasadnicze naruszenie ludzkiej godności. Zdaniem autorki, przekonanie takie wynika często z niezrozumienia, czym jest patent, w jakich okolicznościach może być udzielony na gen i jakie prawa gwarantuje. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie tych pytań. Omawia on, kiedy - według obecnego stanu prawnego - ochrona patentowa na wynalazki genetyczne może być przyznana i jaki jest jej zakres. Nakreśla on również trudości i niejasności, które powstają przy stosowaniu pojęć i kryteriów wypracowanych na gruncie prawa patentowego w genetyce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. G. Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, Art. 54, nb. 164-165.
 2. W. Cornish, D. Llewelyn, Intellectual Property, 2003, s. 199 i nast., nb. 5-42 i nast.
 3. W. Cornish, Intellectual Property, 2004, s. 12-13.
 4. F. Crick, The Astonishing Hypothesis: the Scientific Search for the Soul, 1994, s. 3.
 5. Eisenberg, How Can You Patent Genes?, The American Journal of Bioethics 2002, s. 4.
 6. http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t990400eu1.htm.
 7. D. Nelkin/S. Lindee, The DNA Mystique: The Gene as a Cultural Icon, 1995, s. 41-42.
 8. Peterson, The Law and Practice of the European Convention, 2001, s. 340, nb. 7-62.
 9. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, 1997, art. 5, nb. 13.
 10. Straus, Biotechnology and Patent, Chimina 2000, s. 293.
 11. J. Szwaja, A. Szajkowski, System prawa własności intelektualnej, 1990, s. 16.
 12. D. Visser, The annotated European Patent Convention, 2005, Art. 54, nb. 4.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu