BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żwirbla Adam
Title
Próba konstrukcji mierników struktury oraz zmian strukturalnych
Attempt at structure measures and structural changes construction
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 10, s. 10-22, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Struktura gospodarcza, Wskaźniki strukturalne, Struktura organizacyjna
Economic structure, Structural indicators, Organisational structure
Note
summ., rez.
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę badań strukturalnych. Autor zauważa, że w odniesieniu do analizy struktur ekonomicznych pewne zjawiska ekonomiczne charakteryzują się asymetrią, co nie znajduje właściwego odzwierciedlenia w rozważaniach teoretycznych na płaszczyźnie analizy struktury. Następnie wprowadza nową koncepcję oceny podobieństwa struktur i oceny zmian strukturalnych, przeprowadzając egzemplifikację zaproponowanych metod analizy struktury dla przedsiębiorstwa handlowego sprzedającego wyroby o różnych jednostkach miary. (abstrakt oryginalny)

The author of this article states that the notion "structure compatibility" and the notion "structural changes" shall he distinguished, in relation to the fact that some structural changes in economy have symmetric character and others don't have this feature al all. In this context, it seems to be necessary to separate different measures for both of the notions. Classical structure 's vectors require summability of amount vector components, which is not always possible because of the fact that denominate numbers can occur as amount vector components. The author presents a new conception based on transition from the amount vector to the dynamic vector, what eliminates the problem of amount vector components non-additivity. This approach enables a new measure construction not only for "structural changes" but also for "structure similarity", whereas both of them are normalized quantity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kukuła K. (1986), Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny" nr 4
  2. Kukuła K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
  3. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa (2001), pod red. E. Nowaka, PWE, Warszawa
  4. Metody ilościowe w analizie finansowej (1997), pod red. E. Nowaka, Wyd. UMC, Lublin
  5. Rutkowski J. (1981), Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
  6. Stawicki J. (2004), Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo UMK, Toruń
  7. Wędzki D. (2003), Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta, "Rachunkowość" nr 4
  8. Żwirbla A. (2004), Wybrane aspekty analizy kosztów - propozycje metodologiczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 22 (78), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu