BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płachetka Przemysław
Title
Motywowanie premią (3)
Source
Personel i Zarządzanie, 2006, nr 6, s. 58-60
Keyword
Motywacyjna funkcja płac, Motywowanie pracowników, Premia, Płace, Pracownicy biurowi
Wage incentives functions, Motivating employees, Bonus, Wages, Office worker
Note
Zawiera tabele: [1] Analiza problemów dotyczących wyznaczania celów pracownikom z wykorzystaniem modelu SMART, [2] Ocena realizacji zadań pracownika administracyjnego z uwzględnieniem jakości jego pracy, [3] Cele, których realizacja pomaga wdrożyć strategię sprzedażową firmy, [4] Macierz wypłaty premii dla pracowników działu sprzedaży
Abstract
Artykuł na temat zastosowania systemu premiowego dla pracowników działów administracji i sprzedaży. Zawarto wskazówki jak premiować pracowników biurowych, jakie stosować metody premiowania, a także przedstawiono elementy motywacyjne wpływające na pracę handlowców.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu