BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchnowicz Marta
Title
Czas na zmiany wynagrodzeń : Systemy płacowe w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku - wnioski z badań (1)
Source
Personel i Zarządzanie, 2001, nr 19, s. 28-30
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Płace, System płac, Wartościowanie stanowisk pracy
Human Resources Management (HRM), Wages, Wage system, Job evaluation
Abstract
Artykuł otwiera cykl omówień wyników z badań przeprowadzonych przez autorkę w połowie 2000 roku w 102 polskich firmach, dotyczących systemów płacowych w Polsce. Polskie firmy, chcąc utrzymać się na otwartym europejskim rynku pracy, powinny w nadchodzących latach zasadniczo zmienić dotychczasową strategię wynagrodzeń (wykorzystywanie ocen okresowych i wartościowania stanowisk pracy, wprowadzenie proefektywnościowych rozwiązań płacowych). Nowa strategia powinna opierać się na koncepcji wzrostu wynagrodzeń kadr strategicznych, a także rozszerzenia wachlarza ich dochodów pozapłacowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu