BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekacz Agnieszka
Title
Spojrzenie z wnętrza organizacji
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2007, nr 2, s. 66-67
Keyword
Prawo podatkowe, Ryzyko podatkowe, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Podatki
Tax regulations, Tax risk, Risk management, Enterprise management, Taxes
Abstract
Zmieniające się prawo podatkowe i jego interpretacje, zaostrzenie przepisów o odpowiedzialności karno - skarbowej przedsiębiorców, a także wejście w życie przepisów o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych to istotne czynniki zewnętrzne powodujące wzrost ryzyka podatkowego. Równie ważne z punktu widzenia zarządzania tą kategorią są czynniki wewnętrzne w przedsiębiorstwach, o których czasem się zapomina. Wewnętrzne obszary powstawania (wzrostu) ryzyka podatkowego to braki lub nieprawidłowości dotyczące pracowników, procedur i instrukcji oraz systemów informatycznych. Strategia zarządzania ryzykiem podatkowym w organizacji powinna obejmować wszystkie te czynniki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu