BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyl Marcin
Title
Czas na zmiany : Model weryfikacji decyzji administracyjnych na rynku kapitałowym
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2007, nr 2, s. 64-65
Keyword
Optymalizacja decyzji, Regulacje prawne, Rynek papierów wartościowych, Kontrola finansowa, Modele podejmowania decyzji, Rynek kapitałowy, Sąd administracyjny
Decision optimization, Legal regulations, Securities market, Financial control, Decision-making models, Capital market, Administrative court
Company
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstract
Rozpatrywanie kontroli sposobu wykonywania nadzoru nad funkcjonowaniem rynku kapitałowego należy postrzegać w dwóch aspektach. Po pierwsze, przedmiotem rozważań może być sposób, metody i skuteczność weryfikacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Komisę Nadzoru Finansowego w administracyjnym toku instancji. Po drugie, trzeba odnieść się do możliwości weryfikacji działań podmiotów organizujących i rozliczajacych rynek. Obydwa aspekty należy rozpatrywać w kontekście szerszym, tzn. również w sferze rozwiązań umożliwiających sądową kontrolę działania, niezależnie od tego, czy przeprowadza ją sąd administracyjny, czy sąd powszechny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu