BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Title
Reorientacja strategiczna sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych FMCG
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 6, s. 11-18
Keyword
Produkty szybko zbywalne, Artykuły spożywcze, Sieci handlowe, Hipermarkety, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Foodstuffs, Chain stores, Hypermarkets, Enterprise internationalization
Abstract
Autorka pisze, że procesy internacjonalizacji handlu artykułami żywnościowymi w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych zaistniały z pewnym opóźnieniem w stosunku do procesów umiędzynarodowienia handlu artykułami nieżywnościowymi. Jeszcze w latach 70. XX w. w krajach Europy Zachodniej firmy handlu detalicznego artykułami żywnościowymi — działające najczęściej lokalnie — nie miały potrzeby wchodzenia na nowe terytorialnie rynki, przy czym większość z nich nie byłaby zdolna do sprostania tak istotnym wyzwaniom, jak procesy internacjonalizacji. Dopiero procesy koncentracji zachodzące w handlu artykułami żywnościowymi, które doprowadziły do wzmocnienia siły ekonomicznej przedsiębiorstw detalicznych, oraz pogarszające się warunki rozwoju sieci super-i hipermarketów w krajach macierzystych zachęciły firmy detaliczne do ekspansji na nowe rynki, początkowo na bliskie geograficznie i kulturowo.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Domański, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódż 2001, s. 75.
  2. P. Drygas, Uwarunkowania lojalności klienta w handlu elektronicznym, w: Handel we wspólczesnej gospodarce, pod red. M. Slawińskiej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006, s. 363.
  3. Łączą się korony, "Handel" 2006, nr 9.
  4. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 92.
  5. "Supermarket News" 2006, nr 10, Dodatek specjalny.
  6. www.carrefour.pl
  7. www.planetretail.net
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu