BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Srokosz Witold, Kopyściański Marek
Title
Znaczące transakcje wewnątrzgrupowe w konglomeracie finansowym na tle regulacji polskich i unijnych
Significant Intragroup Transactions in a Financial Group in the Context of the Polish and the EU Regulations
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 8, s. 50-60, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Instytucje kredytowe, Konglomerat finansowy, Transakcje papierami wartościowymi, Nadzór, Dyrektywy WE, Kontrola wewnętrzna
Credit institution, Financial conglomerate, Securities transactions, Supervision, EC directives, Internal control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia znaczących transakcji wewnątrzgrupowych w konglomeracie finansowym oraz wskazanie i próba wyjaśnienia kwestii kontrowersyjnych. Podjęto próbę wskazania powodów objęcia nadzorem znaczących transakcji wewnątrzgrupowych w konglomeracie finansowym, a także próbę sprecyzowania kryteriów, którymi należy się kierować, przeprowadzając takie transakcje. Poruszono również zagadnienie stron transakcji wewnątrzgrupowych, kwalifikowania transakcji wewnątrzgrupowej do kategorii "znaczących" transakcji, a także obowiązków związanych z przeprowadzaniem takich transakcji.

The aim of the article is to shed some light on a somehow unclear matter of significant intragroup transactions in a financial group and to indicate and attempt to explain any controversial areas. The dogmatic-legal method applied for legal analyses determined the range of our considerations. The attempt was made to show the reasons for which significant intragroup transactions in a financial group underwent supervision. Besides, it was attempted to state the criteria for establishing such transactions. The article also discusses the problem of parties of intragroup transactions, their classification to significant transactions as well as duties connected with their completion. Additionally, attention was also paid to the systems of internal control and coordinator competence related to significant intragroup transactions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jurkowska A. M. (2005), Nadzór nad konglomeratami finansowymi a przyszły kształt nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym Unii Europejskiej, "Gdańskie Studia Prawnicze", tom XIV, s. 641-658.
  2. Kohutek K. (2006a), Koordynator jako podmiot sprawujący nadzór uzupełniający, "Profesjonalny Serwis Bankowy" (CD), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  3. Kohutek K. (2006b), Znaczące transakcje wewnątrzgrupowe w ustawie o nadzorze uzupełniającym, "Profesjonalny Serwis Bankowy" (CD), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  4. Meyers J., Ballegeer D. (2004), What EU rules mean for financial conglomerates, "International Financial Law Review", s. 22.
  5. Sobczyński D. (2004), Konglomeraty finansowe - nowy wymiar nadzoru nad instytucjami finansowymi w Unii Europejskiej, "Glosa", nr 4, s. 4-12.
  6. Spyra T. (2006), Pojęcie konglomeratu finansowego, "Profesjonalny Serwis Bankowy" (CD), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  7. Srokosz W. (2006a), Obowiązki instytucji kredytowych związane z wykonywaniem nadzoru uzupełniającego według dyrektywy 2002/87/EC i ustawy o nadzorze uzupełniającym, "Profesjonalny Serwis Bankowy" (CD), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  8. Srokosz W. (2006b), Pojęcie konglomeratu finansowego według dyrektywy 2002/87/EC, "Profesjonalny Serwis Bankowy" (CD), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  9. Szuster S. (2006), Identyfikowanie konglomeratów finansowych na podstawie art. 10 ustawy o nadzorze uzupełniającym, "Profesjonalny Serwis Bankowy" (CD), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu