BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Bożena
Title
Bariery skutecznego zarządzania satysfakcją klienta w przedsiębiorstwie
Barriers of Effective Customer Satisfaction Management in the Enterprise
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 5, s. 340-348, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Klient, Budowanie lojalności klienta, Lojalność klientów, Zarządzanie zadowoleniem klientów, Badania ankietowe
Customer, Cultivation customer loyalty, Customer loyalty, Customer satisfaction management, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Satysfakcja klienta staje się obecnie kluczem do działania dla wszystkich organizacji, w celu uzyskania trwałej zdolności zaspokajania potrzeb i oczekiwań klienta. Utrzymanie ciągłego ukierunkowania na klienta wymaga od przedsiębiorstwa systematycznego pomiaru i zarządzania satysfakcją klienta. W praktyce przedsiębiorstwa napotykają na wiele trudności w skutecznej realizacji tych przedsięwzięć. Niniejsze opracowanie próbuje wskazać główne bariery prowadzenia badania satysfakcji klienta i systemowego ujęcia tej problematyki w przedsiębiorstwie.(streszcz. oryg.)

Customer satisfaction is a key issue for all organizations. To survive, you must understand and provide what the customer want. It is important to understand the entire chain of customers. All employees determine the degree of customer satisfaction. This article focus on all these aspects of customer satisfaction management system. In this article one introduced barriers of customer orientation measuring system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Egan G. (1999), Management kulturellen Wandels, [w:] "Frankfurter Allgemeine Zeitung" nr 217, vol. 18.
  2. Gajewski P. (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń.
  3. Ruampersad H. (2001), 75 painfual Questions about your Customer Satisfaction, "The TQM Magazine" nr 5, vol. 13.
  4. Schneider W. (2000), Kunder Zufriedenheit. Strategie. Messung. Management, Verlag Moderne Industrie, Landsberg.
  5. Sprenger R.K. (1996), Das Prinzip Selbstverantwortung: Wege zur Motivation 5. Aufl., Frankfurt/Main-New York.
  6. Sprenget R.K. (1996), Mythos Motivation: Wege aus der Sackgasse, 11. Aufl., Frankfurt/Main-New York.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu