BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Bartosz
Title
Deficyt budżetowy pod lupą : Skutki "procedury nadmiernego deficytu"
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2007, nr 2, s. 24-26
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Deficyt budżetowy, Fundusz Spójności, Produkt krajowy brutto (PKB), Finanse publiczne
Economic and Monetary Union (EMU), Budget deficit, Cohesion Fund, Gross domestic product (GDP), Public finance
Abstract
Przekroczenie referencyjnej granicy deficytu budżetowego w relacji do PKB, w dłuższym okresie czasu może skutkować utratą przez Polskę znacznych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Spójności. Polska ze względu na zbyt wysoki deficyt finansów publicznych decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 5 lipca 2004 r., została objęta procedurą nadmiernego deficytu. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu jego zniwelowania, kraj nasz już niebawem zobowiązany będzie do poniesienia wysokich kosztów tego procesu, z możliwością utraty środków z Europejskiego Funduszu Spójności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu