BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gambuś Florian, Gorlach Eugeniusz
Title
Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków zanieczyszczenia gleb : Problemy zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi (3)
Source
Aura, 2001, nr 8, s. 10-12
Keyword
Ochrona środowiska, Ekologia, Skażenie gleb, Ochrona gruntów rolnych
Environmental protection, Ecology, Soil contamination, Protection of agricultural land
Abstract
Ochrona gleb przed niedopuszczalnym zanieczyszczeniem metalami ciężkimi ma szczególne znaczenie ze względu na długotrwałość ich szkodliwego oddziaływania na różne elementy środowiska. Proponowane są różnorodne techniki łagodzenia skutków tych zanieczyszczeń; należą do nich metody chemiczne, biologiczne i fizyczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu