BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskiewicz Lucyna
Title
Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w regionach - podobieństwa i różnice
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 6, s. 44-50
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Analiza danych statystycznych
Household expenditures, Budgets of households, Households, Consumption in household, Statistical data analysis
Abstract
Autorka prezentuje wyniki swoich badań, z których wynika, że rozkład udziałów w wydatkach ogółem wydatków na poszczególne cele daje podstawy do wnioskowania, że w stosunkowo najlepszej sytuacji ze względu na możliwość realizacji swoich potrzeb konsumpcyjnych są gospodarstwa domowe w województwach ze środkowej części Polski z woj. opolskim. Charakteryzuje je bowiem najniższy udział wydatków niezbędnych, tj. na żywność i stałe opłaty mieszkaniowe, wyższy zaś od pozostałych udział wydatków na transport, rekreację i kulturę, zdrowie, hotele i restauracje oraz higienę osobistą. W nieco gorszej sytuacji są gospodarstwa zamieszkujące województwa mieszczące się w zachodniej i północno-zachodniej części kraju i woj. śląskie Konsumpcja gospodarstw domowych z województw z tzw. ściany wschodniej wraz z woj. świętokrzyskim i woj. warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim jest realizowana na zbliżonym poziomie i wskazuje, że wiele gospodarstw je zamieszkujących ma często problemy z zaspokojeniem swoich codziennych, podstawowych potrzeb.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Kuśmierczyk, L. Piskiewicz, Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji, IRWiK, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu