BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuśmierczyk Krystyna
Title
Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 6, s. 51-54
Keyword
Psychologia decyzji, Psychologia konsumenta, Decyzje konsumenckie, Teoria zakupów, Badania ankietowe
Decision psychology, Consumer psychology, Consumer decision, Theory of purchasing, Questionnaire survey
Abstract
Zdaniem autorki, poszczególne przyczyny mają różne znaczenie w procesie zakupu. Każda cecha produktu jest przez nabywcę ważona pod względem swego znaczenia lub tego, na ile jest pożądana. W zależności od rodzaju produktu oceny te mogą się dość znacznie od siebie różnić. Przy zakupie poszczególnych produktów konsumenci najczęściej stosują różne kryteria. Wpływ poszczególnych czynników na podejmowanie decyzji zakupu zaprezentowano na przykładzie konsumentów z gospodarstw ludzi młodych, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, tzn. takich, w których głowa gospodarstwa domowego ma nie więcej niż 35 lat. Gospodarstwa ludzi młodych stanowią dużą grupę — według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. jest to blisko co piąte gospodarstwo w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s. 42.
  2. F. Misiąg, Zachowania nabywców, w: Podstawy marketingu, pod red. J. Pindakiewicza, SGH, Warszawa 1997, s. 53.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu