BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Katarzyna
Title
Problemy innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w euroregionach południowej granicy Polski
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 6, s. 61-65
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Transfer technologii, Inwestycje zagraniczne
Enterprise innovation, Technology transfer (TT), Foreign investment
Country
Euroregion Silesia, Euroregion Śląsk Cieszyński, Euroregion Glacensis, Euroregion Pradziad, Euroregion Tatry
Euroregion Glacensis, Euroregion Pradziad
Abstract
Granica południowa Polski jest zdaniem autorki uważana za najbardziej innowacyjną granicę naszego kraju. Nie dziwi jej zatem fakt, że jest ona miejscem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych, którzy chętnie lokują swój kapitał na tych obszarach. W euroregionach, poddanych analizie, dominuje sektor wysokich technologii, istnieje bogate zaplecze badawczo-rozwojowe oraz zaplecze kadry naukowo-dydaktycznej. Wszystkie te elementy stanowią o atrakcyjności granicy południowej i wyróżniają ją na tle innych granic. Analiza została przeprowadzona w kilku blokach, takich jak: nakłady inwestycyjne i innowacyjne w euroregionach granicy południowej, zatrudnienie, nośniki transferu technologii oraz środki automatyzacji procesów produkcyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu