BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia
Title
Profesjonalizm księgowego według Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych
Professionalism of accountants according to International Education Standards
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 23, nr 79, s. 7-21
Keyword
Rachunkowość, Edukacja
Accounting, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zawód księgowego wymaga wszechstronnej wiedzy i stałej jej aktualizacji. Wynika to z faktu harmonizacji rachunkowości, zwłaszcza w dobie globalizacji. Aby księgowym zapewnić profesjonalne wykonywanie zawodu, opracowano Międzynarodowe Standardy Edukacyjne, w których omawia się proces rozwoju, uczenia się i edukacji. Szczególną uwagę zwraca się na wartość, etykę i postawę księgowego. (abstrakt oryginalny)

Extensive knowledge and its continuous improvement is required in the accounting profession. It has become a necessity as a result of the process of accounting harmonization, especially now, at the time of globalization. The International Education Standards, which contain guidelines on how to improve skills, secure professionalism of accountants. Special attention is paid to the ethics of accountants and their attitude to their duties.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu