BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Marek
Title
Swoboda wypowiedzi w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności : Referat na Konferencję "Granice wolności słowa" Kielce 4-5 maja 1995
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 3, s. 79-87
Keyword
Prawa człowieka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Demokracja
Human rights, Convention for Protection of Human Rights, Democracy
Company
Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Court of Human Rights
Abstract
Polska ratyfikowała Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w 1993 roku. Art.10 Konwencji zawiera gwarancję wolnego słowa. Autor przedstawił w referacie dorobek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze wypowiedzi opisując najważniejsze i najciekawsze jego wątki. Podał szereg przykładów orzeczeń Trybunału tak w sferze wolości prasy, a szczególnie prawa dzienikarstwa do wykorzystywania "poufnych źródeł informacji", jak i w sferze wypowiedzi artystycznych. Zwrócił uwagę także na art. 17 Konwencji, którego celem jest uniemożliwienie grupom o poglądach totalitarnych wykorzystywania zasad zawartych w Konwencji do własnych celów (np. propagowanie rasizmu).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu