BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łojko Majka
Title
Bezrobocie długookresowe w regionie warmińsko - mazurskim : Wyniki badań pilotażowych
Source
Polityka Społeczna, 2001, nr 9, s. 1-6
Keyword
Bezrobocie długotrwałe, Bezrobocie na wsi, Pomoc społeczna, Przeciwdziałanie bezrobociu, Zwalczanie bezrobocia
Long-term unemployment, Unemployment in rural area, Social assistance, Combat unemployment, Unemployment reduction
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu było zbadanie sytuacji i położenia osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy różnorodnych ośrodków pomocy społecznej i zarejestrowanych w urzędach pracy w rejonie warmińsko - mazurskim. Określenie warunków egzystencji tych osób ma umożliwić opracowanie spójnego programu ograniczenia długotrwałego bezrobocia i ubóstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu