BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrębalski Marek
Title
Bank Danych Regionalnych jako element krajowego i europejskiego systemu informacji statystycznej
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 11, s. 45-55, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Informacja statystyczna, Informacja publiczna, Bazy danych
Statistical information, Public information, Databases
Note
summ., rez.
Abstract
Przedstawiono genezę, funkcje i zakres terytorialnej identyfikacji krajowego systemu informacyjnego Bank Danych Regionalnych - udostępnianej przez Internet bazy danych GUS.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Obrębalski M. (1996), Statystyka publiczna jako źródło wspierania decyzyjnego władz lokalnych (w:) R. Krupski, E. Tyszkiewicz (red.), Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej, I-BiS, Wrocław
  2. Obrębalski M. (1997), Bank Danych Lokalnych a potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego (w:) S. Dolata (red), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole
  3. Obrębalski M. (2001), Problemy informacyjne oceny konkurencyjności miast (w:) Z, Szymla (red.). Konkurencyjność miast i regionów, AE, Kraków
  4. Obrębalski M. (2002), Rozwój regionalny - identyfikacja, pomiar i ocena (w:) Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 939, AE, Wrocław
  5. Obrębalski M., Strahl D. (2002a), Potrzeby informacyjne biznesu w świetle badań ankietowych (w:) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, AE, Poznań
  6. Oleński J. (2003), Ekonomika informacji, PWE, Warszawa
  7. Quality in the European Statistical System - the way forward, Luxembourg: European Communities - EUROSTAT 2002
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu